Cenník stomatologických výkonov

1. Vyšetrenia, administratíva a anestézia a prevencia

Vstupné vyšetrenie do 10 r. (vrátane) – Založenie karty

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 0€

Vstupné vyšetrenie od. 11r (vrátane).- Založenie karty

20€

doplatok k ZP*

Priama platba - 0€

Vstupné vyšetrenie dospelá osoba (založenie karty + OPG + BW)

50€

doplatok k ZP*

Priama platba - 0€

Preventívna prehliadka do 18r.

0€

doplatok k ZP*

Priama platba - 12€

Preventívna prehliadka od 18r.

0€

doplatok k ZP*

Priama platba - 12€

Vyžiadané akútne ošetrenie

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 20€

Infiltračná alebo zvodová anestéza

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Intraligamentálna anestézia

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Konzultácia do 15min. (administratívny výkon)

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Konzultácia do 15min. (administratívny výkon)

20€

doplatok k ZP*

Priama platba - 25€

Slizničná anestézia (spray, gél)

5€

doplatok k ZP*

Priama platba - 5€

Test vitality (3 zuby)

5€

doplatok k ZP*

Priama platba - 5€

Nedostavenie sa na dohodnutý termín

30€

doplatok k ZP*

Priama platba - 30€

RTG (btw) snímky

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 20€

RTG snímok

5€

doplatok k ZP*

Priama platba - 10€

Panoramatický OPG snímok

20€

doplatok k ZP*

Priama platba - 25€

Neošetrenie dieťaťa z dôvodu nespolupráce

25€

doplatok k ZP*

Priama platba - 25€

Nedodržanie vopred potvrdeného termínu**

30€

doplatok k ZP*

Priama platba - 30€

2. Dentálna hygiena, profylaxia

Komplexná dentálna hygiena

55€

doplatok k ZP*

Priama platba - 65€

Komplexná dentálna hygiena dieťa

40€

doplatok k ZP*

Priama platba - 50€

Komplexná dentálna hygiena - parodontologický pacient

60€

doplatok k ZP*

Priama platba - 70€

Lokálna fluoridácia jedno zuboradie

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Pečatenie fisúr a jamôk – 1 zub

25€

doplatok k ZP*

Priama platba - 35€

Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub

20€

doplatok k ZP*

Priama platba - 25€

Dezinfekčný výplach CHX

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 20€

Nasadenie koferdamovej blany

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 10€

Nasadenie optragate

5€

doplatok k ZP*

Priama platba - 5€

Nácvik ústnej hygieny

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 25€

Konzultácia parodontologický pacient

20€

doplatok k ZP*

Priama platba - 25€

3. Záchovná stomatológia

Fotokompozit – 1 plôška – Predné zuby

55€

doplatok k ZP*

Priama platba - 70€

Fotokompozit – 2 plôšky – Predné zuby

65€

doplatok k ZP*

Priama platba - 80€

Fotokompozit – 3 plôšky – Predné zuby

75€

doplatok k ZP*

Priama platba - 90€

Fotokompozit – Rekonštrukcia korunky – Predné zuby

85€

doplatok k ZP*

Priama platba - 100€

Fotokompozit – 1 plôška – Zadný úsek (4-8)

55€

doplatok k ZP*

Priama platba - 65€

Fotokompozit – 2 plôšky – Zadný úsek (4-8)

65€

doplatok k ZP*

Priama platba - 80€

Fotokompozit – 3 plôšky – Zadný úsek (4-8)

75€

doplatok k ZP*

Priama platba - 90€

Fotokompozit – Rekonštrukcia korunky – Zadný úsek

85€

doplatok k ZP*

Priama platba - 100€

Fotokompozit – 1 plôška – mliečny zub

30€

doplatok k ZP*

Priama platba - 40€

Fotokompozit – 2 plôšky –mliečny zub

40€

doplatok k ZP*

Priama platba - 50€

Fotokompozit – 3 plôšky – mliečny zub

55€

doplatok k ZP*

Priama platba - 60€

Skloinomer - 1 - plôška-mliečny zub

45€

doplatok k ZP*

Priama platba - 50€

Skloinomer - 2 - plôšky-mliečny zub

50€

doplatok k ZP*

Priama platba - 60€

Skloinomer - 3 – plôšky- mliečny zub

55€

doplatok k ZP*

Priama platba - 65€

Skloinomer - 1 - plôška- trvalý zub

50€

doplatok k ZP*

Priama platba - 60€

Skloinomer - 2 - plôšky- trvalý zub

55€

doplatok k ZP*

Priama platba - 65€

Skloinomer - 3 - plôšky- trvalý zub

65€

doplatok k ZP*

Priama platba - 75€

Fotokompozitná výplň vystužená sklennými vláknami

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Gingivektomia

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Nepriame ošetrenie zubnej drene (Calcimol+Ionosyl)

5€

doplatok k ZP*

Priama platba - 10€

Priame ošetrenie zubnej drene (MTA)

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 20€

4. Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov

1. krok Endodontického ošetrenia - Strojové opracovanie a dezinfekcia kanálikov
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - 1 kanálik

50€

doplatok k ZP*

Priama platba - 65€

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - 2 kanáliky

60€

doplatok k ZP*

Priama platba - 75€

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - 3 kanáliky

65€

doplatok k ZP*

Priama platba - 80€

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - 4 kanáliky

75€

doplatok k ZP*

Priama platba - 90€

2. krok Endodontického ošetrenia - Definitívna koreňová výplň
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - 1 kanálik (definitívna koreňová výplň )

50€

doplatok k ZP*

Priama platba - 60€

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - 2 kanáliky

60€

doplatok k ZP*

Priama platba - 75€

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba -3 kanáliky

65€

doplatok k ZP*

Priama platba - 75€

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - 4 kanáliky

74€

doplatok k ZP*

Priama platba - 74€

Reendodontické ošetrenie 1 koreňový kanálik (odstránenie starej výplne a strojové opracovanie)

70€

doplatok k ZP*

Priama platba - 90€

Reendodontické ošetrenie 2 koreňové kanáliky

95€

doplatok k ZP*

Priama platba - 110€

Reendodontické ošetrenie 3 koreňových kanálikov

115€

doplatok k ZP*

Priama platba - 125€

Reendodontické ošetrenie 4 koreňových kanálikov

135€

doplatok k ZP*

Priama platba - 150€

Liečivá výplň 1 koreň. Kanálik

25€

doplatok k ZP*

Priama platba - 30€

Liečivá Výplň viac koreň. kanálik

35€

doplatok k ZP*

Priama platba - 45€

Čap vystužený sklenými vláknami

30€

doplatok k ZP*

Priama platba - 40€

5. Chirurgická stomatológia

Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba s intaralig.anest.

30€

doplatok k ZP*

Priama platba - 35€

Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa

35€

doplatok k ZP*

Priama platba - 40€

Extrakcia viackoreňového zuba

45€

doplatok k ZP*

Priama platba - 55€

Komplikovaná extrakcia zuba

65€

doplatok k ZP*

Priama platba - 85€

Približovací steh

5€

doplatok k ZP*

Priama platba - 10€

Intraorálna incízia dentog. abscesu

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

6. Stomatologická protetika

Komplexne stomatoprot. vyšetrenie

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 30€

Obrúsenie zuba

20€

doplatok k ZP*

Priama platba - 25€

Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier)

20€

doplatok k ZP*

Priama platba - 30€

Alginátový odtlačok H alebo D

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Silikónový odtlačok H alebo D

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 20€

Zinkodeugenolový odtlačok H alebo D pri rebáze

15€

doplatok k ZP*

Priama platba - 20€

Kovokeramická korunka

310€

doplatok k ZP*

Priama platba - 370€

Celokeramická korunka

350€

doplatok k ZP*

Priama platba - 400€

Zirkónoxidová korunka vrstvená

350€

doplatok k ZP*

Priama platba - 400€

Zirkónoxidová korunka plne anatomická dofarbená

300€

doplatok k ZP*

Priama platba - 350€

Estetická fazeta , Inlay, Overlay, Overlay celokeramická dofarbená (e.max.)

350€

doplatok k ZP*

Priama platba - 400€

Oprava poškodenej keramiky kovo-keramického mostíka

30€

doplatok k ZP*

Priama platba - 45€

Medzerník

150€

doplatok k ZP*

Priama platba - 180€

Provizórna korunka zhotovená v ambulancii

30€

doplatok k ZP*

Priama platba - 40€

Provizórna korunka zhotovená v zubnej technike

50€

doplatok k ZP*

Priama platba - 70€

Nacementovanie korunky

30€

doplatok k ZP*

Priama platba - 40€

Zásuvný spoj

135€

doplatok k ZP*

Priama platba - 150€

Čiastočná snímateľná protéza

550€

doplatok k ZP*

Priama platba - 600€

Celková snímateľná náhrada – H alebo D

400€

doplatok k ZP*

Priama platba - 450€

Imediátna (dočasná ) snímateľná náhrada - H alebo D

300€

doplatok k ZP*

Priama platba - 420€

Rebazácia

80€

doplatok k ZP*

Priama platba - 90€

Spona trojfunkčná kombinovaná

10€

doplatok k ZP*

Priama platba - 15€

Študjný model

40€

doplatok k ZP*

Priama platba - 50€

Dlahovanie kývavého zuba sklennými vláknami

30€

doplatok k ZP*

Priama platba - 45€

Kompozitný mostík zo sklenných vlákien

400€

doplatok k ZP*

Priama platba - 450€

Náhryzová dlaha

120€

doplatok k ZP*

Priama platba - 150€

7. Estetická stomatológia

Bielenie zubov + dlaha

180€

doplatok k ZP*

Priama platba - 200€

Bielenie devitálneho zuba (vnútorne)

90€

doplatok k ZP*

Priama platba - 80€

Estetická kompozitná fazeta

100€

doplatok k ZP*

Priama platba - 100€

8. Parodontológia

Laserová Terapia (3x sedenie)

150

doplatok k ZP*

Priama platba - 180€

* Tento cenník platí pre poistencov zdravotných poisťovní, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku. Všeobecná zdravotná poisťovňa limituje zubných lekárov určitým objemom dávok, ktoré lekárovi preplatia. Po prekročení zmluvných limitov so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sme nútení ošetrovať poistencov týchto zdravotných poisťovní v režime priamych platieb. Preventívne prehliadky a akútne ošetrenie realizujeme bez ohľadu na čerpanie limitov zdravotných poisťovní.

**Vážení pacienti, vždy si na Vás nájdeme čas a ošetrujeme Vás tak, ako by sme si želali byť ošetrení my. Zároveň réžia zubnej ambulancie si vyžaduje určité náklady. Preto Vás žiadame oznámiť nám Vašu neprítomnosť aspoň 24 hod. pred dohodnutým termínom, inak Vám bude účtovaný poplatok 30€.

 Ďakujeme za porozumenie.

Cenník je platný od 02.04.2024

Objednajte sa teraz

arrow-bullet2-zelena
Prijímame nových pacientov

Objednajte sa čím skôr, kapacity sú obmedzené

Rezervujte si svoj termín online